Happy birthday wishes in zulu

Birthday wishes in zulu

halala ngosuku lokuzalwa

OR

usuku lokuzalwa oluhle

…used to convey the good wishes to someone celebrating his or her birthday.

Facebooktwittergoogle_plusredditmail